Kadına söz hakkı tanınmadı

Tarih: 28 Mayıs 1999.

Türk-devlet-adamı-gazeteci-ve-politikacı-Bülent-Ecevit57’inci Hükûmet; o dönemde Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Bülent Ecevit‘in öncülüğünde kurulmuştu.15 Şubat 1999 yılında PKK lideri Abdullah Öcalan‘ın Kenya’dan  getirilmesiyle iyi bir ivme kazanmıştı DSP ve 18 Nisan’da tek başına iktidar olamayınca,  aldığı oylarla azınlık hükûmeti öncülüğünde bir koalisyona ihtiyaç duydu. Daha sonra üçlü koalisyonla yola devam etme kararı aldı.  Meclis’te en fazla koltuk sayısına ulaşan Ecevit’li DSP; ANAP ve MHP ile görüşmelerinde olumlu yanıt alınca, ikinci parti olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve dördüncü parti olan ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ile görüşmelerini yapıp 28 Mayıs 1999‘da imzalanan ‘57. Cumhruiyet Hükûmeti Koalisyon Protokolüanlaşmasıyla 57’inci Hükûmet kurulmuş oldu.

Öcalan idamdan kurtarıldı

Bu protokol görüşmesinde, bazı şartlar da ele alındı. Öncelikle Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde gerçekleştirilen ilk üç paket gün yüzüne çıktı ve bu pakette, ‘idamın kaldırılması,’ o dönemde PKK lideri Abdullah Öcalan‘ın idam edilmemesi doğrultusunda kararların onaylanması da uzun tartışmalar yaratmıştı. Ayrıca bir diğeri de, Türk Medeni Kanunu‘nun tekrar ele alınması da, o gün konuşulan konular arasındaydı. Lakin ele alınan Medeni Kanun’u; kabinede etkisiz kalmıştı.

2001 krizi

57’inci Hükûmetin sonu, krizle geldi. 2001 yılında bir anda ülkenin ekonomisinde büyük kayıplar başladı. Git gide istifalar yaşandı. Daha sonra yaşanan Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan‘ın da istifasıyla yaşanan siyasi kriz, erken seçimi belirledi. Dolar yükselirken, bu duruma isyan eden esnaf, yazar kasa fırlatmıştı. Bu durumdan Hükûmet ve bu Hükûmeti oluşturan partiler, erken seçime gitti ve 3 Kasım 2002’de gerçekleştirilen seçimlerde meclisin dışında kalan koalisyon, hüsrana uğradı.

Kadına söz hakkı tanınmadı

57’inci Hükûmet; üç yıllık ömrünü, yaşadığı kötü krizle sonlandırdı.

Kabine içinde çeşitli görevlendirmeler de yapıldı. Bu görevlendirmede, hiç kadın görev almadı. Türkiye Cumhuriyeti 57’inci Hükûmet kuruluşunda, kadına söz hakkı verilmedi; ama Türkiye’de yarı oranına yaklaşan kadın nüfusunu, erkek egemenle yönetme kararı alındı. Yıllardır süregelen ‘erkek egemen‘ yapısı; kadının üzerindeki baskıyı, zorbalığı, şiddeti daha da arttırıyor. Yıllardır kadın, seçme ve seçilmede, fikrine ve söz hakkına yer verilmedi. Üstelik o gün, ‘Türk Medeni Kanunu‘ da ele alınmıştı; ama kadın, o kanunda yer almasına rağmen, 57’inci Hükûmet koalisyonunda yer almadı.

İşte 57’inci Hükûmet yetki ve görevleri:

       1- Başbakan Bülent Ecevit (DSP)
2- Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Devlet Bahçeli (MHP)
3- Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Mesut Yılmaz (ANAP)
4- Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan (DSP)
5- Devlet Bakanı Abdulhaluk Mehmet Çay (MHP)
6- Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı (ANAP)
7- Devlet Bakanı Faruk Bal (MHP)
8- Devlet Bakanı Fikret Ünlü (DSP)
9- Devlet Bakanı Hasan Gemici (DSP)
10- Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler (ANAP)
11- Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz (DSP)
12- Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu (MHP)
13- Devlet Bakanı Recep Önal (DSP)
14- Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen (ANAP)
15- Devlet Bakanı Şuayip Üşenmez (MHP)
16- Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel (DSP)
17- Devlet Bakanı Tunca Toskay (MHP)
18- Devlet Bakanı Yüksel Yalova (ANAP)
19- Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk (DSP)
20- Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu (MHP)
21- İçişleri Bakanı Sadettin Tantan (ANAP)
22- Maliye Bakanı Sümer Oral (ANAP)
23- Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu (DSP)
24- Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın (MHP)
25- Sağlık Bakanı Osman Durmuş (MHP)
26- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer (ANAP)
27- Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz (MHP)
28- Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp (MHP)
29- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan (ANAP)
30- Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu (MHP)
31- Kültür Bakanı Mustafa İstemihan Talay (DSP)
32- Turizm Bakanı Erkan Mumcu (ANAP)
32- Orman Bakanı Nami Çağan (DSP)
33- Çevre Bakanı Fevzi Aytekin (DSP)
34- Dışişleri Bakanı İsmail Cem (DSP)

KABİNEDE GÖREV DAĞILIMI
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (DSP)
BAĞLI KURULUŞLAR
1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
2. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DR.DEVLET BAHÇELİ (MHP)
BAĞLI KURULUŞLAR
1. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
2. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı
3. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
4. Türkiye Bilimler Akademisi(TÜBA)
5. Tanıtma Fonu İdaresi
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MESUT YILMAZ (ANAP)
BAĞLI KURULUŞLAR
1. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI H.HÜSAMETTİN ÖZKAN (DSP)
1.Parlamento İle İlişkiler
BAĞLI KURULUŞLAR
1. Diyanet İşleri Başkanlığı
İLGİLİ KURULUŞLAR
1. Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (ANAP)
1. Kamu Toplu-İş Sözleşmelerinde Eşgüdüm
2. İnsan Hakları ile İlgili Konularda Eşgüdüm
BAĞLI KURULUŞLAR
1.Gümrük Müsteşarlığı
2. Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı
DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (DSP)
BAĞLI KURULUŞLAR
1.Hazine Müsteşarlığı
İLGİLİ KURULUŞLAR
1. T.C.Merkez Bankası Başkanlığı
2. T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
3. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
DEVLET BAKANI PROF.DR.TUNCA TOSKAY (MHP)
1. Hükümet Sözcülüğü
BAĞLI KURULUŞLAR
1. Dış Ticaret Müsteşarlığı
2. Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı
İLGİLİ KURULUŞLAR
1. Türkiye İhracat ve Kredi Bankası Genel Müdürlüğü (EXİMBANK)
DEVLET BAKANI YÜKSEL YALOVA (ANAP)
BAĞLI KURULUŞLAR
1.Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
2.Vakıflar Genel Müdürlüğü
İLGİLİ KURULUŞLAR
1. Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü
DEVLET BAKANI PROF.DR.ŞÜKRÜ SİNA GÜREL (ANAP)
1. Hükümet Sözcülüğü
2. Kıbrıs İle İlgili Eşgüdüm İşleri
3. Yurt Dışı Müteahhitlik, Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetlerinin Eşgüdümü
4. Yurt Dışında Yaşayan Türk vatandaşlarının Sorunları
BAĞLI KURULUŞLAR
1. Devlet Personel Başkanlığı
İLGİLİ KURULUŞLAR
1. Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü
2. Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü
DEVLET BAKANI FARUK BAL (MHP)
BAĞLI KURULUŞLAR
1. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
2. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
İLGİLİ KURULUŞLAR
1. Türkiye Emlak Bankası Genel Müdürlüğü
DEVLET BAKANI RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (ANAP)
Hükümet Sözcülüğü
Avrupa Birliği İle İlişkilerde Eşgüdüm
BAĞLI KURULUŞLAR
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
İLGİLİ KURULUŞLAR
Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TEKEL)
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü
Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü
DEVLET BAKANI FİKRET ÜNLÜ (DSP)
BAĞLI KURULUŞLAR
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
Futbol Federasyonu Başkanlığı
DEVLET BAKANI PROF. DR. ABDULHALUK MEHMET ÇAY (MHP)
Parlamento İle İlişkiler
Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları ile Kardeş Topluluklarla ilişkiler, bunlarla ilgili araştırma, planlama ve eşgüdümün sağlanması
Bulgaristan’dan Gelen Göçmenler ile İlgili Eşgüdüm
2510 sayılı İskan Kanununun Ek 34 üncü maddesi ile 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskanına Dair Kanunun 2 inci maddelerinin 4184 sayılı Kanunla değişik birinci fıkralarına göre Ahıska Türklerinin Türkiye’ye kabulü ile ilgili eşgüdümü sağlamak
BAĞLI KURULUŞLAR
Ekonomik, Kültürel Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı (TİKA)
DEVLET BAKANI E. SAFDER GAYDALI (ANAP)
Parlamento İle İlişkiler
BAĞLI KURULUŞLAR
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK)
İLGİLİ KURULUŞLAR
1. Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü
DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (DSP)
BAĞLI KURULUŞLAR
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü
Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
DEVLET BAKANI PROF. DR. ŞUAYİP ÜŞENMEZ (MHP)
Danıştay İle İlişkiler
Güçsüzlerin Sorunlarının Çözümleri İçin Çalışmalar Yapmak
BAĞLI KURULUŞLAR
Tapu ve Kadastro genel Müdürlüğü
İLGİLİ KURULUŞLAR
Özürlüler İdaresi Başkanlığı
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü (TODAİE)
DEVLET BAKANI MUSTAFA YILMAZ (DSP)
BAĞLI KURULUŞLAR
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
GAP İdaresi Başkanlığı
İLGİLİ KURULUŞLAR
Türkiye Kalkınma Bankası
DEVLET BAKANI PROF. DR. RAMAZAN MİRZAOĞLU (MHP)
BAĞLI KURULUŞLAR
Denizcilik Müsteşarlığı
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
İLGİLİ KURULUŞLAR
Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE)

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s